2020 Bajnokság I.forduló Fo-Pu-Mix RALLY SPRINT és MINI SPRINT KUPÁÉRT 2020.05.17.Écs, Rábaring

2020 Bajnokság I.forduló Fo-Pu-Mix RALLY SPRINT és MINI SPRINT KUPÁÉRT 2020.05.17.Écs, Rábaring

KORMÁNYRENDELETEK BETARTÁSÁVAL SAJNOS ISMÉT CSAK ZÁRT KAPUKKAL NÉZŐK NÉLKÜL TUDJUK MEGRENDEZNI !!!

SAJNOS AZ IDŐ ÉS A LÉTSZÁM KORLÁTOZÁSOK MIATT MAXIMUM 100 AUTÓT, 150 RAJTSZÁMOT TUDUNK ELFOGADNI.
AUTÓNKÉNT 4 SZEMÉLY JÖHET BE A RENDEZVÉNYRE, MELYEK NEVEIT AZ ONLINE NEVEZÉSKOR MEG KELL ADNI.

MINDENKI EZEK FELTÉTELEK TUDATÁBAN ADJA LE A NEVEZÉSÉT, KÉSŐBBI MÓDOSÍTÁSRA VAGY HELYSZÍNI NEVEZÉSRE NINCS LEHETŐSÉG.

METABOND Rally sprint és Mini sprint Bajnokság I.forduló Fo-Pu-Mix kupa

A M&B Team alapszabályai és a jelen Versenykiírás alapján kerül lebonyolításra. A Versenykiírás módosítása, kiegészítése kizárólag számozott,a rendező által kiadott végrehajtási utasításban lehetséges.

 

1.2 Útburkolat:

A gyorsasági szakaszok útburkolata:85% aszfalt,beton 15% murva,földút

 

1.3 Gyorsasági szakaszok összes távolsága és az útvonal teljes hossza:

 

Rally Sprint

   Rally sprint: Gyorsasági szakaszok száma:                   3

                          Gyorsasági szakaszok hossza:                     10km

                          Gyorsasági szakaszok teljes hossza:         30km

Fo-PU-MIX kupa

    Mini sprint:Gyorsasági szakaszok száma:                   3

                          Gyorsasági szakaszok hossza:                       4km

                          Gyorsasági szakaszok teljes hossza:         12km

 

 

2020.05.12.Keddig                                Előnevezési zárlat

2.1A VERSENY SZERVEZŐ:

MÁTÉ & BÖRI TEAM 9200 Mosonmagyaróvár Kaszás M.u.10.

Máté Péter                           +36-70-671-8825

Máté-Szabó Hajnalka         +36-70-637-8825

 

2.2A VERSENY VEZETŐSÉGE

 Szervező bizottság vezetője:   Máté Péter  +36-70-671-8825

Versenyigazgató:                        Máté Péter

Versenyiroda vezetője:             Máté-Szabó Hajnalka   +36-70-637-8825

Gépátvétel vezetője:                 Máté Szilárd

Idő mérés:                                   Mázi Ferenc

Humán mentés:                          OXYMOV

 2.3.  A VERSENY IDŐBEOSZTÁSA ÉS HELYSZÍNEI

2.3/1   Hivatalos hirdetőtábla:

                             Helyszíne:  Versenyiroda mellett

Időpontja:  A verseny kezdetétől,a végéig.

2.3/2   Adminisztratív átvétel:

                              Helyszíne: Versenyiroda (Rábaring,szervizpark)

Időpontja: 2020.05.17.  6:00től-8:15ig  

2.3/3 Gépátvétel:

                              Helyszíne:Versenyiroda előtt(Rábaring,szervizpark)

Időpontja: 2020.05.17. 6:00tól-8:00ig 

MEGKÖZELÍTÉSE TRÉLERREL SZIGORÚAN TILOS!!!

Az autók biztonsági felszereléseinek meg kell felelniük a M&B Team  szabályzatának!

A verseny szervezőjével telefonos egyeztetés ajánlott.

2.3/4 Pályabejárás:

                                Helyszíne: 9083 Écs Rábaring,kijelölt nyomvonal.

                                Időpontja:     2020.05.17. 7:00-tól-9:00-ig 

A pályabejárási szabályokat,jelen kiírás 5. pontjában előírtak szerint kell betartani!

2.3/5 Versenyzői eligazítás:

                                  Helyszíne:Versenyiroda Rábaring,szervizpark mellet

                                  Időpontja:2020.05.17. 9:15-től

A versenyzői eligazításon való részvétel minden versenyzőpáros  és versenyző számára kötelező!

2.3/6 Rajtszám osztás:

                                    Helyszíne: Versenyiroda mellett (Rábaring,szervízpark)

                                     Időpontja: 2020.04.17. 9:30-től  az eligazítás után

A rajtszám osztáson való részvétel minden versenyzőpáros  és versenyző számára kötelező!

2.3/8 Verseny RAJT:(1.előfutó)             2020.05.17.    9:50         Gy1 Itiner szerint

2.3/9 Verseny CÉL:(utolsó gépkocsi)    2020.05.17.  kb 17:20    Gy3 Itiner szerint

2.3/10 Ideiglenes eredménylista: Az utolsó gk. célba érkezése után 20 perccel. 

2.3/11 Hivatalos eredménylista: Az ideiglenes eredménylista után 20 perccel.

2.3/12 Díjkiosztó:KB 18:00

3.Nevezések

3.1 Nevezés kezdete:    A kiírás megjelenésének idejétől

3.2 Előnevezési zárlat: 2020.05.12.   22:00

A nevező köteles a hivatalos web oldalon www.mbteam.hu az online nevezési lapot kitölteni és a nevezési díjat a megadott bankszámlára elutalni vagy postai (rózsaszín)csekkszelvényen feladni az előnevezési határidő előtt. Ellenkező esetben a nevezése Helyszíni nevezésnek minősül.

3.3 Helyszíni nevezés: NINCS

A Helyszíni nevezési díj: Alap díj+25%

A nevezési díjat 2020.04.14.- ig kell elutalni a következő számlaszámra 12092000-01708825-00100000
számlatulajdonos Máté-Szabó Hajnalka

3.4 Visszatérítés:

    A rendező a befizetett nevezési díj 100%-át megtéríti 15 napon belül, amennyiben a nevezett páros vagy versenyző írásban legkésőbb 2020. 05.15. 20:00-ig jelzi visszalépési szándékát a mateboriteam@freemail.hu e-mail cimen. Amennyiben nem jelzi és nem vesz részt a versenyen,akkor a rendező a nevezési díj 75%-át téríti meg.

A versenyen csak egyesületi tagok vehetnek részt.

Tagság feltétele:

-Tagsági kérelem kitöltése,tagdíj befizetése  4.000,-FT/év/Fő

-Évente az első verseny előtt minimum vizsga eredményes kitöltése

3.5  Nevezési díjak:

Rally sprint:

 első rajtszám : cm3 kategória+ abszolút értékelés      25.000,-FT

 második rajtszám(duplázás): Választott kupa              25.000,-FT

Mini sprint:

első rajtszám : cm3 kategória+ abszolút értékelés        15.000,-FT

 második rajtszám(duplázás): Választott kupa               15.000,-FT

Előnevezési zárlat után helyszíni nevezési díj:alap díj+25%

3.6 Fizetési feltételek:

A rendező csak abban az esetben tekinti érvényesnek az előnevezést, ha a teljes egyéni nevezési díj befizetését igazoló szelvény (vagy annak másolata) a kitöltött, aláírt nevezési laphoz mellékelve van, vagy más egyéb, hiteles módon a nevező bizonyítja a nevezési díj befizetését és ezek a dokumentumok az előnevezési zárlatig feladásra kerültek. A nevezés dátuma minden esetben az a nap, amikor a nevező a nevezési lapot is leadta (online, posta) és a nevezési díj fizetése is megtörtént. A nevezési lap elküldése önmagában nem minősül szabályos nevezésnek! Minden egyébesetben, a hiányosan, leadott nevezés pótdíjköteles!

A nevezési díj utalásánál vagy a postai (rózsaszín) csekkszelvényen fel kell tüntetni a versenyző, versenyző páros nevét.

Nem az előírtaknak megfelelő időben és formában leadott nevezések a rendező részéről elutasításra kerülhetnek!

A nevezéseket a rendező visszautasíthatja, megfelelő indoklással! 

4.1 Reklámok, azonosítók

Valamennyi versenyző köteles a zárt karosszériás versenyautó mindkét oldali első ajtaján a rajtszámok és a rajtszám feletti reklám feliratok elhelyezésére.

A versenyrendező 6 darab reklám felirat viselését írhatja elő.A rendezői reklám feliratok helyét az adott futamon induló versenyzők kötelesek szabadon hagyni a versenyautón.

A reklámfelirat nem váltható meg és nem távolítható el, a reklámfelirat eltávolítása a rajtengedély megvonását illetve kizárást von maga után.

A versenyautón csak az aktuális rajtszámok szerepelhetnek!

    A Nevezési Díjat a következő Raiffeisen bankszámlára kell elutalni: 12092000-01708825-00100000 
    Számlatulajdonos: Máté-Szabó Hajnalka

    Sajnos minden hely betelt. Nem tudunk több nevezést fogadni.