TARTÓSSÁG PRÓBA 12 órás futam 2021.06.26.Écs, Rábaring

TARTÓSSÁG PRÓBA 12 órás futam 2021.06.26.Écs, Rábaring

 1.1Bevezetés

2021 METABOND Tartósság próba 12 órás futam

A futam célja, hogy a csapatok 12 óra alatt a legnagyobb távot teljesítsék a gyorsasági szakaszon. Melyet a körök számával mérünk.

A csapatok létszáma tetszőleges, de a sofőrök száma min.3 – max.5 fő lehet.

A M&B Team alapszabályai és a jelen Rendezvénykiírás alapján kerül lebonyolításra. A Rendezvénykiírás módosítása, kiegészítése kizárólag számozott,a rendező által kiadott végrehajtási utasításban lehetséges.

1.2 Útburkolat:A gyorsasági szakaszok útburkolata:100% aszfalt,beton

1.3 Gyorsasági szakasz teljes hossza: 4,6km

2021.06.21.Hétfőig                           Előjelentkezési zárlat

2021.06.22.Keddtől                          Helyszíni jelentkezés

2.1A RENDEZVÉNY SZERVEZŐ:

MÁTÉ & BÖRI TEAM 9200 Mosonmagyaróvár Kaszás M.u.10.

Máté Péter            +36-70-671-8825

Máté-Szabó Hajnalka    +36-70-637-8825

2.2A RENDEZVÉNY VEZETŐSÉGE

Szervező bizottság vezetője:       Máté Péter  +36-70-671-8825

Rendezvény igazgató:                    Máté Péter  +36-70-671-8825

Adminisztrációs iroda vezetője:  Máté-Szabó Hajnalka   +36-70-637-8825

Gépátvétel vezetője:                     Horváth Gyula   +36-30-252-3079

Idő mérés:                                       M&B team

Humán mentés:                             OMSZ

 2.3.  A RENDEZVÉNY IDŐBEOSZTÁSA ÉS HELYSZÍNEI

2.3/1   Hivatalos hirdetőtábla:

                             Helyszíne:  Adminisztrációs iroda mellett

Időpontja:  A rendezvény kezdetétől,a végéig.

2.3/2   Adminisztratív átvétel:

                              Helyszíne: Adminisztrációs iroda (Rábaring,szervizpark)

Időpontja:2021.06.25.  14:00-tól – 18:00-ig 

2.3/3 Gépátvétel:

                              Helyszíne:Adminisztrációs iroda mellet(Rábaring,szervizpark)

Időpontja:2021.06.25.  14:00tól – 18:00-ig 

 

MEGKÖZELÍTÉSE TRÉLERREL SZIGORÚAN TILOS!!!

Az autók biztonsági felszereléseinek meg kell felelniük a M&B Team  szabályzatának!

A rendezvény szervezőjével telefonos egyeztetés ajánlott.

2.3/4 Pályabejárás:

                                Helyszíne: 9083 Écs Rábaring, kijelölt nyomvonal.

                                Időpontja: 2021.06.25.    14:00-tól – 18:00-ig                                                    

A pályabejárási szabályokat,jelen kiírás 5. pontjában előírtak szerint kell betartani!

2.3/5 Résztvevői eligazítás:

                                  Helyszíne:Adminisztrációs iroda Rábaring, szervizpark mellet

                                  Időpontja: 2021. 06.26. 6:30-tól                                          

A résztvevői eligazításon való részvétel minden résztvevő számára kötelező!

2.3/6 Sorszám osztás:

                           Helyszíne: Adminisztrációs iroda (Rábaring, szervizpark)    

A sorszám osztáson való részvétel minden résztvevő számára kötelező!

2.3/8  Futam kezdete:

 1. 06.26.  7:00    

2.3/9 Futam vége:

 1. 06.26.  19:00

 2.3/10 Ideiglenes eredménylista: Az utolsó gk. célba érkezése után 15 perccel. 

2.3/11 Hivatalos eredménylista: Az ideiglenes eredménylista után 15 perccel.

2.3/12 Díjkiosztó:  2021. 06.26.    19:30       

3.JELENTKEZÉSEK

3.1 Jelentkezés kezdete:    A kiírás megjelenésének idejétől

3.2 Előjelentkezési zárlat: 2021.06.21.   22:00

A jelentkező köteles a hivatalos web oldalon www.mbteam.hu az online jelentkezési lapot kitölteni és a részvételi díjat a megadott bankszámlára elutalni vagy postai (rózsaszín) csekkszelvényen feladni az előnevezési határidő előtt. Ellenkező esetben a jelentkezése Helyszíninek minősül.

3.3 Helyszíni jelentkezés:  2021.06.22-től az adminisztratív átvétel végéig

A Helyszíni részvételi díj: Alap díj+25%

A részvételi díjat 2021.06.21.- ig kell elutalni a következő számlaszámra 12092000-01708825-00100000
számlatulajdonos Máté-Szabó Hajnalka

3.4 Visszatérítés:

    A rendező a befizetett részvételi díj 100%-át megtéríti 15 napon belül, amennyiben a jelentkezett páros írásban legkésőbb 2021.06.24. 20:00-ig jelzi visszalépési szándékát a mateboriteam@freemail.hu e-mail címen. Amennyiben nem jelzi és nem vesz részt a versenyen,akkor a rendező a nevezési díj 80%-át téríti meg.

 

A rendezvényen csak egyesületi tagok vehetnek részt.

Tagság feltétele:

– Tagsági kérelem kitöltése,tagdíj befizetése  5.000,-FT/év/Fő

– Ha nem tagja  az egyesületnek, Alkalmi tagság igénylése 2000,-Ft/fő

– Évente az első rendezvény elött minimum vizsga eredményes kitöltése

3.5  Részvételi díjak: 75.000,-FT     

Előjelentkezési zárlat után helyszíni részvételi díj:alap díj+20%

3.6 Fizetési feltételek:

A rendező csak abban az esetben tekinti érvényesnek az előjelentkezést, ha a teljes csapati részvételi díj befizetését igazoló szelvény (vagy annak másolata) a kitöltött, aláírt jelentkezési laphoz mellékelve van, vagy más egyéb, hiteles módon a résztvevő bizonyítja a részvételi díj befizetését és ezek a dokumentumok az előjelentkezési zárlatig feladásra kerültek. A jelentkezés dátuma minden esetben az a nap, amikor a résztvevő a jelentkezési lapot is leadta (online, posta) és a részvételi díj fizetése is megtörtént.

A jelentkezési lap elküldése önmagában nem minősül szabályos jelentkezésnek! Minden egyébesetben, a hiányosan, leadott nevezés pótdíjköteles!

A részvételi díj utalásánál vagy a postai (rózsaszín) csekkszelvényen fel kell tüntetni a résztvevő, részt vevő páros nevét.

Nem az előírtaknak megfelelő időben és formában leadott jelentkezések a rendező részéről elutasításra kerülhetnek! A jelentkezéseket a rendező visszautasíthatja, megfelelő indoklással!

4.1 Reklámok, azonosítók

Valamennyi résztvevő köteles a zárt karosszériás versenyautó mindkét oldali első ajtaján a sorszámok és a sorszám feletti reklám feliratok elhelyezésére.

A rendezvény rendező 8 darab reklámfelirat viselését írhatja elő.A rendezői reklám feliratok helyét az adott futamon induló résztvevők kötelesek szabadon hagyni az autón.

A reklámfelirat nem váltható meg és nem távolítható el, a reklámfelirat eltávolítása a részvétel megvonását illetve kizárást von maga után.

Az induló autón csak az aktuális sorszámok szerepelhetnek!

5.Pályabejárás:

– A pályabejárás megkezdéséig a gyorsasági szakaszon közlekedni TILOS

– A pályabejárás megkezdése előtt, a résztvevők kötelesek a regisztrációt teljesíteni.

– A pályabejáró autóban maximum a csapat pilótái tartózkodhatnak.

– A pályabejárás során a résztvevők kötelesek a pályabejárás ellenőreinek, sportbíróinak kéréseit, utasításait betartani.

– A rendező minden résztvevő részére az itinerrel együtt azonosító számmal ellátott matricát ad ki, melyet a versenyző a pályabejárás teljes ideje alatt a szélvédő menetirány szerinti jobb felső sarkában jól láthatóan felragasztva köteles viselni. A matrica fel nem ragasztása, vagy hiánya a pályabejárási szabályok megsértésének számít. Amennyiben a pályabejárási matrica megsérül, vagy a induló páros autót cserél, a résztvevő páros köteles a rendezőtől új matricát kérni.

– A pályán megfordulni, menetiránnyal szemben haladni, más testi épségét veszélyeztetni TILOS és életveszélyes.

5.1.  A pályabejáró gépkocsira vonatkozó előírások:

 • Csak utcai autó használata engedélyezett
 • Sorozatgyártású gépkocsi
 • Kipufogórendszere szériagyártású, melynek maximális zajszintje a Magyarországon érvényes érték tűréshatárán belül van.
 • regisztrált pályabejáró matrica a szélvédő jobb felső sarkában

5.2. Sebességkorlátozás

A pályabejárás alkalmával a verseny kijelölt útvonalán             MAX:50km/h

A szervizpark területén (az egész rendezvény ideje alatt)         MAX:20km/h

A rendezvény egyéb útjain (az egész rendezvény ideje alatt)   MAX:30km/h

Szervizpark területén a gumimelegítés, körök rajzolása, gyorshajtás TILOS és életveszélyes.

6. Adminisztratív átvétel:

Helyszíne: Adminisztratív iroda mellett (Rábaring, szervizpark)

Ideje: 2021. 06.25. 14:00-tól

Bemutatandó dokumentumok:

 • Az induló pilóták személyazonosító igazolványai
 • A sofőrnek érvényes jogosítvány (ha nincs akkor orvosi alkalmassági igazolás)
 • A 18. életévét be nem töltött résztvevőnek, a szülői kérelem (személyesen)
 • Érvényes tagsági kártya vagy igazolás
 • Technikai átvételi lap
 • A pályabejárására vonatkozó kitöltött regisztrációs lap
 • Szervizautóra vonatkozó kitöltött regisztrációs lap
 • Részvételi díjat igazoló befizetési szelvény
 • Kitöltött minimum vizsga (helyszínen kitöltve)
 1. Technikai átvétel:

Helyszíne: Adminisztratív iroda mellett (Rábaring, szervizpark)

Időpontja: 2021. 06.25. 14:00-tól

Bemutatandó dokumentumok, felszerelések:

 • Jelentkezési lapon szereplő autó
 • Technikai átvételi lap kitöltött fejléccel
 • Résztvevők védőruházata.
 • E jelzésű bukósisak
 • 4 pontos biztonsági öv
 • Rögzített tűzoltókészülék (autóban)
 • 1 db min. 4kg-os tűzoltókészülék (szerviz tartozékaként)
 • 1 db szerelőponyva min. 3×5 méteres,1 db min. 120 literes szemeteszsák

CSAK BUKÓCSŐVEL ELLÁTOTT AUTÓ VEHET RÉSZT A FUTAMON

A rendezvényen résztvevő autó kötelező felszerelése:

– Legalább az ábrán jelzett minimum bukócső

– Fixen rögzített Fix Kagylóülés (Gyártó által gyártott)

– Minimum 4 pontos körcsatos öv

– Tűzoltó készülék

 1. Kategóriák

– A rendezvénykiírásban kiírt kategóriák minimum létszáma: 3 elinduló autó. Abban az esetben, ha nincs meg a minimális létszám a résztvevőket a következő magasabb kategóriába kell sorolni.

Az adott rendező, ebben az esetben, egyéb plusz kupát is kiírhat igény esetén.

Metabond tartósság próba :  Abszolút      1 – 3 helyezés

                                                    Rwd kupa   1 – 3 helyezés   (Hátsókerék hajtás)

                                                    Fwd kupa    1 – 3 helyezés   (Front hajtás)

további külön díjazások melyeket a rendező írhat ki.

9.A rendezvény lebonyolítása:

9.1.Gyűjtő

A rendező gyűjtőt működtet, ahol az alábbiakat fokozottan ellenőrzi:

 • Tűzoltókészülék
 • Ruházat
 • Eü. csomag
 • OK-SOS tábla(rendező adja az itinerben)

9.2 Futam lebonyolítása

A gyorsasági szakaszon (kizárás terhe mellet) a mozgó autóban tartózkodó résztvevőnek a bukósisak, és a védő ruházat viselése, valamint a biztonsági öv rendeltetésszerű használata kötelező. (A rajtjelző táblától a STOP tábláig). A résztvevő, induló sofőrnek az előbb leírtaknak megfelelően rajtkész állapotban kell a rajt előkészítőben megjelenni, úgy,hogy a várható rajtidejükben  elrajtolhatók legyenek. Amennyiben a résztvevő a várható rajt idejében, a nem megfelelő felkészültsége, állapota miatt nem rajtóltatható el, úgy időbüntetésben részesül, a rajtkésleltetésnek megfelelő mértékben.

9.3 Rajtsorrend: A sorszámok véletlenszerő sorrendben kerülnek kiadásra.

9.4 A FUTAM KEZDETE

6:40-kor A rajt helyen az induló autók felsorakoznak csökkenő rajtszám szerint a  felvezető autó mögé és meg kezdik a felvezetőkört. ( A felvezetőkör alatt előzni, gumit melegíteni, megfordulni, másokat akadályozni TILOS)

A felvezetőkör után minden induló autó elfoglalja a rajtszám szerinti rajtpozícióját és a kezdő sofőrök felsorakoznak a számukra kijelölt sorba.

7:00 kor a Kürt jelzésével megkezdődik a 12 órás futam.

A Kürt hangjára a sofőrök oda futhatnak az autóhoz és ha bekötötték magukat már indulhatnak is.

9.5 A FUTAM FOLYAMATA

A gyorsasági szakaszon megtett körök száma dönti el melyik csapat nyeri a futamot.

A sofőrök tetszőleges időközökként ki állhatnak szervizelni, sofőrt cserélni. Vissza térni a pályára csak a bejáratnál lévő Sportbíró engedélye után lehetséges.

Ha bármiféle műszaki hibás jármű vagy akadály kerül a gyorsasági szakaszra, és amíg a mentés folyik, az egész pálya területén a sportbírók jelzéseit be kell tartani. Sárga zászló vagy Piros zászló.

A SPORTBÍRÓI JELZÉST NEM BETARTÁSA IDŐ BÜNTETÉST VON MAGA UTÁN

A Pályán a másik autó szándékos akadályozása és lökdösése Tilos és Büntetést von maga után!

A sportbírói jegyzőkönyv ellen óvást nem fogadunk el!

 1. Zászló jelzések

A rendezvény teljes ideje alatt PIROS és SÁRGA  zászló használatára kerül sor. Zászló jelzést kizárólag fehér színű bírói mellényt viselő sportbíró adhat. Szerepe, egy esetleges baleset bekövetkezésekor, a balesetet szenvedett résztvevő jármű követő résztvevők figyelmeztetése, és így a további károk, sérülések megelőzése. Amennyiben egy balesetet szenvedett autó rossz helyen áll, a további indulók szabad, versenytempóban történő továbbhaladását akadályozza, veszélyeztetheti, a sportbíró egyértelmű zászlójelzéssel figyelmezteti a további érkező résztvevőket.

SÁRGA ZÁSZLÓ: FOKOZOTT FIGYELEM! AKADÁLY A PÁLYÁN!

A Sárga zászló jelzése alatt max 30km/h sebességel lehet tovább haladni, elözni tilos. Mind addig míg a sportbírok más utasitást nem jeleznek.

PIROS ZÁSZLÓ: AZONNAL ÁLLJ! HÚZÓDJ AZ ÚT SZÉLÉRE!

A zászlójelzések figyelmen kívül hagyásának esetén (biztonsági tényező okán) a vétkes résztvevők kizárásig terjedően büntethető. Továbbhaladás csak a jelzést adó sportbíró engedélyével lehetséges!

11.1. Balesetek esetén alkalmazandó eljárások:

A balesettel érintett jármű vezetője, amennyiben a baleset olyan helyen következik be, ahol nézők helyezkedtek el, vagy helyezkedhettek el, köteles a járművel azonnal megállni és körültekintően meggyőződni arról, hogy a baleset folyamán megsérült-e, vagy veszélybe került-e valaki. Amennyiben igen, köteles részükre segítséget nyújtani.

Amennyiben személyi sérülés történt, a vezetőbírót értesíteni kell, és lehetőséghez képest gondoskodni kell a nyomok megőrzéséről. A induló a versenyt nem folytathatja, a helyszínt csak az intézkedő rendőr engedélyével hagyhatja el.

Ha nem tartja be ezt a szabályt a rendezvény igazgató a felelős indulókra büntetést róhat ki,amely akár a kizárást is jelentheti.

 

11.2 Baleset és biztonsági követelmények:

 1. Egyértelmű segítség kérés és/vagy „S.O.S.” tábla használata esetén: KÖTELEZŐ megállni és a versenyzőknek a szükséges segítséget megadni. A részvevő kötelessége segítséget nyújtani a sérülteknek és biztosítani, hogy a biztonsági szolgálat riasztása megtörténjen amilyen gyorsan csak lehetséges.
 2. A baleset helyszínére érő első részvevőknek meg kell állniuk és tájékoztatni kell a következő érkező járművet a kizárás terhe mellett minden részletről.
 3. E járműnek el kell mondani az alábbi információkat a következő rádiós ponton, amely lehet a végső állomás is:

                       – Az érintett részvevő sorszáma

                       – Hány induló, vagy néző sérült és hogyan

– Hány induló, vagy néző szorult be, vagy van az autón kívűl veszélyben

– A baleset helye pl: a legközelebbi pályarajzjel, vagy iránypont

                       – Bármely egyéb alapvető információ, pl: tűz, víz,olaj stb.

 1. A gyorsasági szakaszon megálló (műszaki hibás) minden részvevő köteles kihelyezni az akadályt jelző piros háromszögét legalább 100 m-rel a megállás helye előtt, azon az oldalon, ahol az álló autó található akkor is, ha az út szabad maradt.
 2. A rendezvény elsősegély telefonszáma: (Adminisztrációs iroda)  +36-70-637-8825
 3. Óvás, Fellebbezés:

Az érvényben lévő M&B team szabályzata alapján.

 

Az időmérés ellen óvást nem fogadunk el

A sportbírói jegyzőkönyv ellen óvást nem fogadunk el!

 

13.Díjak (díjazás):

Helyszín: Adminisztratív iroda  mellett

Ideje: Az ideiglenes eredménylista után 20 perccel

Díjak: A futamon a rendező az alábbi díjakat adja ki:

Tartósság Próba :

 • Abszolút             1-3. Helyezett csapat
 • RWD kupa                         1-3. Helyezett csapat
 • FDW kupa                         1-3. Helyezett csapat
 • további külön díjazások

Ha  kategóriákban vagy a kupákban a nevezők száma nem éri el a 4-et, akkor csak az első helyezettek részesülnek Díjazásban.

  Versenykiírás: 2021.06.26 12 órás futam
  A Nevezési Díjat a következő Raiffeisen bankszámlára kell elutalni: 
  12092000-01708825-00100000 
  Számlatulajdonos: Máté-Szabó Hajnalka

  Jelentkezek a rendezvényre: