METABOND RALLY SPRINT és MINI SPRINT BARÁTI Autó Kft. kupa 2021.05.08-09. Écs, Rábaring

2021.05.08.Hétfőig                           Előjelentkezési zárlat

2020.05.09.Keddtől                          Helyszíni jelentkezés

 

A RENDEZVÉNY SZERVEZŐ:

MÁTÉ & BÖRI TEAM 9200 Mosonmagyaróvár Kaszás M.u.10.

Máté Péter            +36-70-671-8825

Máté-Szabó Hajnalka    +36-70-637-8825

 

A RENDEZVÉNY VEZETŐSÉGE

Szervező bizottság vezetője:       Máté Péter  +36-70-671-8825

Rendezvény igazgató:                    Máté Péter  +36-70-671-8825

Adminisztrációs iroda vezetője:  Máté-Szabó Hajnalka   +36-70-637-8825

Gépátvétel vezetője:                     Horváth Gyula   +36-30-252-3079

Idő mérés:                                       M&B team

Humán mentés:                             OMSZ

A RENDEZVÉNY IDŐBEOSZTÁSA ÉS HELYSZÍNEI

Hivatalos hirdetőtábla:

                             Helyszíne:  Adminisztrációs iroda mellett

Időpontja:  A rendezvény kezdetétől,a végéig.

Adminisztratív átvétel:

                              Helyszíne: Adminisztrációs iroda (Rábaring,szervizpark)

Időpontja: Mini Sprint:2021.05.08.  12:00tól – 13:15ig 

                    Rally Sprint:2021.05.09.  6:30tól – 8:30ig

Gépátvétel:

                              Helyszíne:Adminisztrációs iroda mellet(Rábaring,szervizpark)

Időpontja:

Mini Sprint:2021.05.08.  12:00tól – 13:15ig 

                    Rally Sprint:2021.05.09.  6:30tól – 8:30ig

MEGKÖZELÍTÉSE TRÉLERREL SZIGORÚAN TILOS!!!

Az autók biztonsági felszereléseinek meg kell felelniük a M&B Team  szabályzatának!

A rendezvény szervezőjével telefonos egyeztetés ajánlott.

Pályabejárás:

                                Helyszíne: 9083 Écs Rábaring,kijelölt nyomvonal.

                                Időpontja: MINI SPRINT 2021.05.08.    12:00tól – 13:30ig  

                                                     RALLY SPRINT 2021.05.09.  7:00tól-9:00ig  

A pályabejárási szabályokat,jelen kiírás 5. pontjában előírtak szerint kell betartani!

 Résztvevői eligazítás:

                                  Helyszíne:Adminisztrációs iroda Rábaring,szervizpark mellet

                                  Időpontja:MINI SPRINT 2020. 05.08. 13:45től

                                                     RALLY SPRINT 2021.05.09.  9:20tól

A résztvevői eligazításon való részvétel minden résztvevőpáros  és résztvevő számára kötelező!

Sorszám osztás:

                           Helyszíne: Adminisztrációs iroda (Rábaring,szervízpark)

                           

A sorszám osztáson való részvétel minden résztvevőpáros  és résztvevő számára kötelező!

 

Futam kezdete:(1.előfutó)

               MINI SPRINT 2020. 05.08.  14:00        Gy1 Itiner szerint

               RALLY SPRINT 2021.05.09.  9:45          Gy1 Itiner szerint

Futam vége:(utolsó gépkocsi)   

               MINI SPRINT 2020. 05.08.  18:00        Gy3 Itiner szerint

               RALLY SPRINT 2021.05.09.  17:00        Gy3 Itiner szerint

 

Ideiglenes eredménylista: Az utolsó gk. célba érkezése után 20 perccel. 

Hivatalos eredménylista: Az ideiglenes eredménylista után 20 perccel.

Díjkiosztó:

               MINI SPRINT 2020. 05.08.   kb 18:30       

               RALLY SPRINT 2021.05.09.  kb 17:30        

Jelentkezés kezdete:    A kiírás megjelenésének idejétől

Előjelentkezési zárlat: 2021.05.03   22:00

A jelentkező köteles a hivatalos web oldalon www.mbteam.hu az online jelentkezési lapot kitölteni és a részvételi díjat a megadott bankszámlára elutalni vagy postai (rózsaszín)csekkszelvényen feladni az előnevezési határidő előtt. Ellenkező esetben a jelentkezése Helyszíninek minősül.

Helyszíni jelentkezés:  2021.05.04-tól-Az adminisztrativ átvétel végéig

A Helyszíni részvételi díj: Alap díj+25%

A részvételi díjat 2021.05.03.- ig kell elutalni a következő szàmlaszámra 12092000-01708825-00100000
számlatulajdonos Máté-Szabó Hajnalka

Visszatérítés:

    A rendező a befizetett részvételi díj 100%-átmegtéríti 15 napon belül, amennyiben a jelentkezet páros írásban legkésőbb 2021.05.07. 20:00ig jelzi visszalépési szándékát a mateboriteam@freemail.hu e-mail cimen.Amennyiben nem jelzi és nem vesz részt a versenyen,akkor a rendező a nevezési díj 80%-át tériti meg.

A rendezvényen csak egyesületi tagok vehetnek részt.

Tagság feltétele:

-Tagsági kérelem kitöltése,tagdíj befizetése  5.000,-FT/év/Fő

-Évente az első rendezvény elött minimum vizsga eredményes kitöltése

Részvételi díjak:

Rally sprint:  első sorszám : cm3 kategoria+ abszolút értékelés      25.000,-FT

                        második sorszám(duplázás): Választott kupa              25.000,-FT

Mini sprint: első sorszám : cm3 kategoria+ abszolút értékelés        15.000,-FT

                       második sorszám(duplázás): Választott kupa               15.000,-FT

Előjelentkezési zárlat után helyszíni részvételi díj:alap díj+20%

Fizetési feltételek:

A rendező csak abban az esetben tekinti érvényesnek az előjelentkezést, ha a teljes egyéni részvételi díj befizetését igazoló szelvény (vagy annak másolata) a kitöltött, aláírt jelentkezési laphoz mellékelve van, vagy más egyéb, hiteles módon a résztvevő bizonyítja a részvételi díj befizetését és ezek a dokumentumok az előjelentkezési zárlatig feladásra kerültek. A jelentkezés dátuma minden esetben az a nap, amikor a résztvevő a jelentkezési lapot is leadta (online, posta) és a részvételi díj fizetése is megtörtént.

A jelentkezési lap elküldése önmagában nem minősül szabályos jelentkezésnek! Minden egyébesetben, a hiányosan, leadott nevezés pótdíjköteles!

A részvételi díj utalásánál vagy a postai (rózsaszín) csekkszelvényen fel kell tüntetni a résztvevő, részt vevő páros nevét.

Nem az előírtaknak megfelelő időben és formában leadott jelentkezések a rendező részéről elutasításra kerülhetnek! A jelentkezéseket a rendező visszautasíthatja, megfelelő indoklással!

  Versenykiírás: 2021.05.08-09 Baráti kupa
  
  A Nevezési Díjat a következő Raiffeisen bankszámlára kell elutalni: 
  12092000-01708825-00100000 
  Számlatulajdonos: Máté-Szabó Hajnalka

  Jelentkezek a rendezvényre: