2023 METABOND RALLY SPRINT és MINI SPRINT FO-PU-MIX kupa 2023.10.14-15.Écs, Rábaring

2023 METABOND Rally sprint és Mini sprint FO-PU-MIX kupa

 

A M&B Team alapszabályai és a jelen Rendezvénykiírás alapján kerül lebonyolításra. A Rendezvénykiírás modosítása, kiegészitése kizárólag számozott, a rendező által kiadott végrehajtási utasításban lehetséges.

1.2  Útburkolat:

Rally sprint: A gyorsasági szakaszok útburkolata:100% aszfalt, beton

Mini sprint: A gyorsasági szakaszok útburkolata:100% aszfalt, beton

1.3 Gyorsasági szakaszok összes távolsága és az útvonal teljes hossza:

 

   Rally sprint: Gyorsasági szakaszok száma:                   4

                          Gyorsaságsi szakaszok hossza:                   9,8 km

                          Gyorsaságsi szakaszok teljes hossza:       39,2 km

    Mini sprint: Gyorsasági szakaszok száma:                   4

                          Gyorsaságsi szakaszok hossza:                   5 km

                          Gyorsaságsi szakaszok teljes hossza:     20 km

 

2023.10.09.Hétfőig                           Előjelentkezési zárlat

2023.10.10.Keddtől                          Helyszíni jelentkezés

 

2.1A RENDEZVÉNY SZERVEZŐ:

MÁTÉ & BÖRI TEAM 9200 Mosonmagyaróvár Kaszás M.u.10.

Máté Péter            +36-70-671-8825

Máté-Szabó Hajnalka    +36-70-637-8825

 

2.2A RENDEZVÉNY VEZETŐSÉGE

Szervező bizottság vezetője:       Máté Péter  +36-70-671-8825

Rendezvény igazgató:                    Máté Péter  +36-70-671-8825

Adminisztrációs iroda vezetője:  Máté-Szabó Hajnalka   +36-70-637-8825

Gépátvétel vezetője:                     Máté Szilárd   +36-70-701-8825

Idő mérés:                                       M&B team

Humán mentés:                             OMSZ

 2.3.  A RENDEZVÉNY IDŐBEOSZTÁSA ÉS HELYSZINEI

2.3/1   Hivatalos hirdetőtábla:

                             Helyszíne:  Adminisztrációs iroda mellett

Időpontja:  A rendezvény kezdetétől a végéig.

2.3/2   Adminisztratív átvétel:

                              Helyszíne: Adminisztrációs iroda (Rábaring, szervizpark)

Időpontja: Mini Sprint:2023.10.14.  10:30tól – 12:00ig 

                    Rally Sprint:2023.10.15.  6:30tól – 9:00ig

2.3/3 Gépátvétel:

                              Helyszíne: Adminisztrációs iroda mellet(Rábaring, szervizpark)

Időpontja: Mini Sprint:2023.10.14.  10:30tól – 12:00ig 

                    Rally Sprint:2023.10.15.  6:30tól – 9:00ig

 

 

MEGKÖZELÍTÉSE TRÉLERREL SZIGORÚAN TILOS!!!

Az autók biztonsági felszereléseinek meg kell felelniük a M&B Team  szabályzatának!

A rendezvény szervezőjével telefonos egyeztetés ajánlott.

2.3/4 Pályabejárás:

                                Helyszíne: 9083 Écs Rábaring, kijelölt nyomvonal.

                                Időpontja: Mini Sprint:2023.10.14.  10:30tól – 12:00ig 

                                                    Rally Sprint:2023.10.15.  6:30tól – 9:00ig

A pályabejárási szabályokat, jelen kiírás 5. pontjában előírtak szerint kell betartani!

2.3/5 Résztvevői eligazítás:

                                  Helyszíne: Adminisztrációs iroda Rábaring, szervizpark mellet

                                  Időpontja: Mini Sprint:2023.10.14.  10:30tól – 12:00ig 

                                                      Rally Sprint:2023.10.15.  6:30tól – 9:00ig

A résztvevői eligazításon való részvétel minden résztvevőpáros  és résztvevő számára kötelező!

2.3/6 Sorszám osztás:

                           Helyszíne: Adminisztrációs iroda (Rábaring, szervízpark)

A sorszám osztáson való részvétel minden résztvevőpáros  és résztvevő számára kötelező!

2.3/8  Futam kezdete:(1.előfutó)

               MINI SPRINT 2023.10.14.  12:30        Gy1 Itiner szerint

               RALLY SPRINT 2023.10.15.  9:30          Gy1 Itiner szerint

2.3/9 Futam vége:(utolsó gépkocsi)   

               MINI SPRINT 2023.10.14.  18:00        Gy4 Itiner szerint

               RALLY SPRINT 2023.10.15.  17:00        Gy4 Itiner szerint

 

 2.3/10 Ideiglenes eredménylista: Az utolsó gk. célba érkezése után 20 perccel. 

2.3/11 Hivatalos eredménylista: Az ideiglenes eredménylista után 20 perccel.

2.3/12 Díjkiosztó:

               MINI SPRINT 2023.10.14.  kb 18:30       

               RALLY SPRINT 2023.10.15.  kb 17:30        

3.JELENTKEZÉSEK

3.1 Jelentkezés kezdete:    A kiírás megjelenésének idejétől

3.2 Előjelentkezési zárlat: 2023.10.09.   22:00

A jelentkező köteles a hivatalos web oldalonwww.mbteam.hu az online jelentkezési lapot kitölteni és a részvételi díjat a megadott bankszámlára elutalni vagy postai (rózsaszín)csekkszelvényen feladni az előnevezési határidő előtt. Ellenkező esetben a jelentkezése Helyszíninek minősül.

3.3 Helyszíni jelentkezés:  2023.10.10-tól-Az adminisztratív átvétel végéig

A Helyszíni részvételi díj: Alap díj+25%

A részvételi díjat 2023.10.10.- ig kell elutalni a következő szàmlaszámra 12092000-01708825-00100000
számlatulajdonos Máté-Szabó Hajnalka

3.4 Visszatérítés:

    A rendező a befizetett részvételi díj 100%-átmegtéríti 15 napon belül, amennyiben a jelentkezet páros írásban legkésőbb 2023.10.13. 20:00ig jelzi visszalépési szándékát a mateboriteam@freemail.hu e-mail cimen. Amennyiben nem jelzi és nem vesz részt a versenyen, akkor a rendező a nevezési díj 80%-át téríti meg.

A rendezvényen csak egyesületi tagok vehetnek részt.

Tagság feltétele:

-Tagsági kérelem kitöltése, tagdíj befizetése  5.000,-FT/év/Fő

-Évente az első rendezvény elött minimum vizsga eredményes kitöltése

3.5  Részvételi díjak:

Rally sprint:  cm3 kategoria + abszolút értékelés + kupa    40.000,-FT

                       

Mini sprint: cm3 kategoria + abszolút értékelés + kupa     24.000,-FT

Előjelentkezési zárlat után helyszíni részvételi díj: alap díj+25%

 

3.6 Fizetési feltételek:

A rendező csak abban az esetben tekinti érvényesnek az előjelentkezést, ha a teljes egyéni részvételi díj befizetését igazoló szelvény (vagy annak másolata) a kitöltött, aláírt jelentkezési laphoz mellékelve van, vagy más egyéb, hiteles módon a résztvevő bizonyítja a részvételi díj befizetését és ezek a dokumentumok az előjelentkezési zárlatig feladásra kerültek. A jelentkezés dátuma minden esetben az a nap, amikor a résztvevő a jelentkezési lapot is leadta (online, posta) és a részvételi díj fizetése is megtörtént.

A jelentkezési lap elküldése önmagában nem minősül szabályos jelentkezésnek! Minden egyéb esetben, a hiányosan, leadott nevezés pótdíjköteles!

A részvételi díj utalásánál vagy a postai (rózsaszín) csekkszelvényen fel kell tüntetni a résztvevő, részt vevő páros nevét.

Nem az előírtaknak megfelelő időben és formában leadott jelentkezések a rendező részéről elutasításra kerülhetnek! A jelentkezéseket a rendező visszautasíthatja, megfelelő indoklással!

 

4.1 Reklámok, azonosítók

Valamennyi résztvevő köteles a zártkarosszériás versenyautó mindkét oldali első ajtaján a sorszámok és a sorszámfeletti reklám feliratok elhelyezésére.

A rendezvény rendező 8 darab reklámfeliratviselését írhatja elő.A rendezői reklámfeliratok helyét az adott futamon induló résztvevők kötelesek szabadon hagyni az autón.

A reklámfelirat nem váltható meg és nem távolítható el, a reklámfelirat eltávolítása a részvétel megvonását illetve kizárást von maga után.

 

Az induló autón csak az aktuális sorszámok szerepelhetnek!

 

  1. Pályabejárás:

– A pályabejárás megkezdéséig a gyorsasági szakaszon közlekedni TILOS

– A pályabejárás megkezdése elött, a résztvevők kötelesek a regisztrációt teljesíteni.

– A pályabejáró autóban maximum két személy tartózkodhat.

– A pályabejárás során a résztvevők kötelesek a pályabejárás ellenőreinek, sportbíróinak kéréseit, utasításait betartani.

– A rendező minden résztvevő részére az itinerrel együtt azonosító számmal ellátott matricát ad ki, melyet a versenyző a pályabejárás teljes ideje alatt a szélvédő menetirány szerinti jobb felső sarkában jól láthatóan felragasztva köteles viselni. A matrica fel nem ragasztása, vagy hiánya a pályabejárási szabályok megsértésének számít. Amennyiben a pályabejárási matrica megsérül, vagy a induló páros autót cserél, a résztvevő páros köteles a rendezőtől új matricát kérni.

– A pályán megfordulni, menetiránnyal szemben haladni, más testi épségét veszélyeztetni TILOS és életveszélyes.

    A részvételi díjat a következő számlaszámra kell elutalni: 
    12092000-01708825-00100000 
    Számlatulajdonos: Máté-Szabó Hajnalka

    Jelentkezek a rendezvényre: