RALLY SPRINT és MINI SPRINT MNR kupa 2024.04.20-21.Écs, Rábaring

2024 METABOND Rally sprint és MNR kupa

 

A M&B Team alapszabályai és a jelen Rendezvénykiírás alapján kerül lebonyolításra. A Rendezvénykiírás modosítása,kiegészitése kizárólag számozott,a rendező által kiadot végrehajtási utasításban lehetséges.

1.2 Utburkolat:

Rally sprint: A gyorsasági szakaszok útburkolata:100% aszfalt,beton

Mini sprint:A gyorsasági szakaszok útburkolata:100% aszfalt,beton

1.3 Gyorsasági szakaszok összes távolsága és az utvonal teljes hossza:

   Rally sprint: Gyorsasági szakaszok száma:                   5

                          1-es szakasz Shakedown, 2-4 szakasz Időmért.

                          Gyorsaságsi szakaszok hossza:                   11km

                          Gyorsaságsi szakaszok teljes hossza:       55km


    Mini sprint:Gyorsasági szakaszok száma:                   4

                          Gyorsaságsi szakaszok hossza:                   5,7km

                          Gyorsaságsi szakaszok teljes hossza:     2,8km

 

 

2024.04.15.Hétfőig                           Előjelentkezésizárlat

2024.04.16.Keddtől                          Helyszíni jelentkezés

2.1A RENDEZVÉNY SZERVEZŐ:

MÁTÉ & BÖRI TEAM 9231 Máriakálnok Hársfa utca 27.

Máté Péter            +36-70-671-8825

Máté-Szabó Hajnalka    +36-70-637-8825

 

2.2A RENDEZVÉNY VEZETŐSÉGE

Szervező bizottság vezetője:       Máté Péter  +36-70-671-8825

Rendezvény igazgató:                    Máté Péter  +36-70-671-8825

Adminisztrációs iroda vezetője:  Máté-Szabó Hajnalka   +36-70-637-8825

Gépátvétel vezetője:                     Máté Szilárd   +36-70-701-8825

Idő mérés:                                       M&B team

Humán mentés:                             OMSZ

 2.3.  A RENDEZVÉNY IDŐBEOSZTÁSA ÉS HELYSZINEI

2.3/1   Hivatalos hirdetőtábla:

                             Helyszíne:  Adminisztrációs iroda mellett

Időpontja:  A rendezvény kezdetétől,a végéig.

2.3/2   Adminisztratív átvétel:

                              Helyszíne: Adminisztrációs iroda (Rábaring,szervizpark)

Időpontja: Mini Sprint:2024.04.20.  11:30tól – 13:00ig 

                    Rally Sprint:2024.04.21.  6:30tól – 8:30ig

2.3/3 Gépátvétel:

                              Helyszíne:Adminisztrációs iroda mellet(Rábaring,szervizpark)

Időpontja: Mini Sprint:2024.04.20.  11:30tól – 13:00ig 

                    Rally Sprint:2024.04.21.  6:30tól – 8:30ig

 

 

MEGKÖZELÍTÉSE TRÉLERREL SZIGORÚAN TILOS!!!

Az autók biztonsági felszereléseinek meg kell felelniük a M&B Team  szabályzatának!

A rendezvény szervezőjével telefonos egyeztetés ajánlott.

2.3/4 Pályabejárás:

                                Helyszíne: 9083 Écs Rábaring,kijelölt nyomvonal.

                                Időpontja: Mini Sprint:2024.04.20.  11:30tól – 13:00ig 

                                                    Rally Sprint:2024.04.21.  6:30tól – 8:30ig

 

A pályabejárási szabályokat,jelen kiírás 5. pontjában előírtak szerint kell betartani!

2.3/5 Résztvevői eligazítás:

                                  Helyszíne:Adminisztrációs iroda Rábaring,szervizpark mellet

                                  Időpontja: Mini Sprint:2024.04.20.  11:30tól – 13:00ig 

                                                      Rally Sprint:2024.04.21.  6:30tól – 8:30ig

A résztvevői eligazításon való részvétel minden résztvevőpáros  és résztvevő számára kötelező!

2.3/6 Sorszám osztás:

                           Helyszíne: Adminisztrációs iroda (Rábaring,szervízpark)

A sorszám osztáson való részvétel minden résztvevőpáros  és résztvevő számára kötelező!

2.3/8  Futam kezdete:(1.előfutó)

               MINI SPRINT 2024.04.20.  13:30        Gy1 Itiner szerint

               RALLY SPRINT 2024.04.21.  9:30          Gy1 Itiner szerint

2.3/9 Futam vége:(utolsó gépkocsi)   

               MINI SPRINT 2024.04.20.  18:00        Gy5 Itiner szerint

               RALLY SPRINT 2024.04.21.  17:00        Gy5 Itiner szerint

 

 2.3/10 Ideiglenes eredménylista: Az utolsó gk. célba érkezése után 20 perccel. 

2.3/11 Hivatalos eredménylista: Az ideiglenes eredménylista után 20 perccel.

2.3/12 Díjkiosztó:

               MINI SPRINT 2024.04.20.  kb 18:30       

               RALLY SPRINT 2024.04.21.  kb 17:30        

3.JELENTKEZÉSEK

3.1 Jelentkezés kezdete:    A kiírás megjelenésének idejétől

3.2 Előjelentkezési zárlat: 2024.04.15.   22:00

A jelentkező köteles a hivatalos web oldalonwww.mbteam.huaz online jelentkezési lapot kitölteni és a részvételi díjat a megadott bankszámlára elutalni vagy postai (rózsaszín)csekkszelvényen feladni az előnevezési határidő előtt. Ellenkező esetben a jelentkezése Helyszíninek minősül.

3.3 Helyszíni jelentkezés:  2024.04.16-től-Az adminisztrativ átvétel végéig

A Helyszíni részvételi díj: Alap díj+25%

A részvételi díjat 2024.04.15.- ig kell elutalni a következő szàmlaszámra 12092000-01708825-00100000
számlatulajdonos Máté-Szabó Hajnalka

3.4 Visszatérítés:

    A rendező a befizetett részvételi díj 100%-átmegtéríti 15 napon belül, amennyiben a jelentkezet páros írásban legkésőbb 2024.04.19. 20:00ig jelzi visszalépési szándékát a mateboriteam@freemail.hu e-mail cimen.Amennyiben nem jelzi és nem vesz részt a versenyen,akkor a rendező a nevezési díj 80%-át tériti meg.

A rendezvényen csak egyesületi tagok vehetnek részt.

Tagság feltétele:

-Tagsági kérelem kitöltése,tagdíj befizetése  5.000,-FT/év/Fő

-Évente az első rendezvény elött minimum vizsga eredményes kitöltése

3.5  Részvételi díjak:

Rally sprint:  cm3 kategoria+ abszolút értékelés + kupa    50.000,-FT

                       

Mini sprint: cm3 kategoria+ abszolút értékelés + kupa     27.000,-FT

Előjelentkezési zárlat után helyszíni részvételi díj:alap díj+25%

 

3.6 Fizetési feltételek:

A rendező csak abban az esetben tekinti érvényesnek az előjelentkezést, ha a teljes egyéni részvételi díj befizetését igazoló szelvény (vagy annak másolata) a kitöltött, aláírt jelentkezési laphoz mellékelve van, vagy más egyéb, hiteles módon a résztvevő bizonyítja a részvételi díj befizetését és ezek a dokumentumok az előjelentkezési zárlatig feladásra kerültek. A jelentkezés dátuma minden esetben az a nap, amikor a résztvevő a jelentkezési lapot is leadta (online, posta) és a részvételi díj fizetése is megtörtént.

A jelentkezési lap elküldése önmagában nem minősül szabályos jelentkezésnek! Minden egyébesetben, a hiányosan, leadott nevezés pótdíjköteles!

A részvételi díj utalásánál vagy a postai (rózsaszín) csekkszelvényen fel kell tüntetni a résztvevő, részt vevő páros nevét.

Nem az előírtaknak megfelelő időben és formában leadott jelentkezések a rendező részéről elutasításra kerülhetnek! A jelentkezéseket a rendező visszautasíthatja, megfelelő indoklással!

 

4.1 Reklámok, azonosítók

Valamennyi résztvevő köteles a zártkarosszériás versenyautó mindkét oldali első ajtaján a sorszámok és a sorszámfeletti reklám feliratok elhelyezésére.

A rendezvény rendező 8 darab reklámfeliratviselését írhatja elő.A rendezői reklámfeliratok helyét az adott futamon induló résztvevők kötelesek szabadon hagyni az autón.

A reklámfelirat nem váltható meg és nem távolítható el, a reklámfelirat eltávolítása a részvétel megvonását illetve kizárást von maga után.

 

Az induló autón csak az aktuális sorszámok szerepelhetnek!

 

 1. Pályabejárás:

– A pályabejárás megkezdéséig a gyorsasági szakaszon közlekedni TILOS

– A pályabejárás megkezdése elött, a résztvevők kötelesek a regisztrációt teljesíteni.

– A pályabejáró autóban maximum két személy tartózkodhat.

– A pályabejárás során a résztvevők kötelesek a pályabejárás ellenőreinek, sportbíróinak kéréseit, utasításait betartani.

– A rendező minden résztvevő részére az itinerrel együtt azonosító számmal ellátott matricát ad ki, melyet a versenyző a pályabejárás teljes ideje alatt a szélvédő menetirány szerinti jobb felső sarkában jól láthatóan felragasztva köteles viselni. A matrica fel nem ragasztása, vagy hiánya a pályabejárási szabályok megsértésének számít. Amennyiben a pályabejárási matrica megsérül, vagy a induló páros autót cserél, a résztvevő páros köteles a rendezőtől új matricát kérni.

– A pályán megfordulni, menetiránnyal szemben haladni, más testi épségét veszélyeztetni TILOS és életveszélyes.

 

5.1.  A pályabejáró gépkocsira vonatkozó előírások:

 • Csak utcai autó használata engedélyezett
 • Sorozatgyártású gépkocsi
 • Kipufogórendszere szériagyártású, melynek maximális zajszintje a Magyarországon érvényes érték tűréshatárán belül van.
 • regisztrált pályabejáró matrica a szélvédő jobb felső sarkában

5.2. Sebességkorlátozás

A pályabejárás alkalmával a verseny kijelölt útvonalán             MAX:50km/h

A szervízpark területén (az egész rendezvény ideje alatt)         MAX:20km/h

A rendezvény egyéb utjain (az egész rendezvény ideje alatt)   MAX:30km/h

Szervízpark területén a gumimelegítés, körök rajzolása, gyorshajtás TILOS és életveszélyes. Kizárást is vonhat maga után.

 1. Adminisztratív átvétel:

Helyszíne: Adminisztrativ iroda mellett (Rábaring,szervízpark)

Idelye: MINI SPRINT 2024.04.20. 11:30tól

             RALLY SPRINT 2024.04.21.  6:30tól

Bemutatandó dokumentumok:

 • Az induló páros személyazonosító igazolványai
 • A sofőrnek érvényes jogosítvány (ha nincs akkor orvosi alkalmassági igazolás)
 • A 18. életévét be nem töltött résztvevőnek, a szülői kérelem (személyesen)
 • Érvényes tagsági kártya vagy igazolás
 • Technikai átvételi lap
 • A pályabejárására vonatkozó kitöltött regisztrációs lap
 • Szervízautóra vonatkozókitöltött regisztrációs lap
 • Részvételi díjat igazoló befizetési szelvény
 • Kitöltött minimum vizsga (helyszínen kitöltve)

 

 1. Technikai átvétel:

Helyszíne: Adminisztrativ iroda mellett (Rábaring, szervízpark)

Időpontja: MINI SPRINT 2024.04.20. 11:30tól

                    RALLY SPRINT 2024.04.21.  6:30tól

Bemutatandó dokumentumok, felszerelések:

 • Jelentkezési lapon szereplő autó
 • Technikai átvételi lap kitöltött fejléccel
 • Résztvevők védőruházata. (A nevezett csoport megkövetelt ruházata. Lásd az alapszabályzatban!)
 • E jelzésű bukósisak
 • 4 pontos biztonsági öv
 • Rögzített tűzoltókészülék (autóban)
 • 1 db min. 4kg-os tűzoltókészülék (szervíz tartozékaként)
 • 1 db szerelőponyva min. 3×5 méteres
 • 1 db min. 120 literes szemeteszsák
 1. Kategóriák

– A rendezvénykiírásban kiírt kategóriák minimum létszáma: 3 elinduló autó. Abban az esetben, ha nincs meg a minimális létszám a résztvevőket a következő magasabb kategóriába kell sorolni.

Az adott rendező, ebben az esetben, egyéb plusz kupát is kiírhat igény esetén.

 

MS – Mini Sprint

 

MS/S (Széria – Gyári) cm3, és hajtás független

 

MS/H (Hobby)

                  MS/H-1 – 900cm3-ig 2wd

                  MS/H-2 – 1400cm3-ig  2wd

                  MS/H-3 – 1600cm3-ig  2wd

                  MS/H-4 – 2000cm3-ig  2wd

                  MS/H-5 – 2000cm3-tól 2wd, vagy 4wd

                  MS/H-6 – egyedi

Diesel vagy turbós autók cm3x 1.7 szorzóval indulnak

Kupák (kiírható)                                 

            MS-Lada 1 kupa   

MS-Rwd kupa  

MS- Fwd kupa (Front hajtás)

MS- Egyéb kupa

 

 

 

 

RS – Rally Sprint

Licenceseknek:

                      RS-L –  2wd 4wd, Turbó

 

Amatőrőknek:

                      RS-1 – 900cm3-ig 2wd

                      RS-2 – 1400cm3-ig 2wd

                      RS-3 – 1600cm3-ig 2wd

                      RS-4 – 2000cm3-ig 2wd

                      RS-5 – 2500cm3-ig 2wd

                      RS-6 – 2500cm3-től 2wd vagy 4wd 

Diesel vagy turbós autók cm3x 1.7 szorzóval indulnak

Kupák

RS-Turbó kupa                          

RS-Lada kupa (1600cm3-ig)

RS-Rwd kupa (Hátsókerék hajtás)

RS- Fwd kupa (Front hajtás)

 
   

 

 

9.A rendezvény lebonyolítása:

9.1.Gyűjtő ( IE 1-5):

A rendező a Gy.1-5 futam előtt IE.1-5 Gyűjtőt működtet, ahol az alábbiakat fokozottan ellenőrzi:

 • Tűzoltókészülék
 • Ruházat
 • Eü. csomag
 • Elakadásjelző háromszög
 • OK-SOS tábla(rendező adja az itinerben)

Az IE-be való korai érkezés vagy kikésésbüntetést von maga után.

Minden egyes korai perc-egy büntető perc.

Minden egyes késett perc-tíz büntető másodperc.

 

9.2 Futamok lebonyolítása

A gyorsasági szakaszon (kizárás terhe mellet) a mozgó autóban tartózkodó résztvevőknek a bukósisak, és a védő ruházat viselése, valamint a biztonságiöv rendeltetésszerű használata kötelező. (A rajtjelző táblától a STOP tábláig). A résztvevő, induló párosnak az előbb leírtaknak megfelelően rajtkész állapotban kell a rajtelőkészítőben megjelenni, úgy,hogy a várható rajtidejükben  elrajtolhatók legyenek. Amennyiben a résztvevő a várható rajt idejében, a nem megfelelő felkészültsége, állapota miatt nem rajtóltatható el, úgy időbüntetésben részesül, a rajtkésleltetésnek megfelelő mértékben.

A rajthelyen a sportbírók a résztvevőnek visszasazámolnak, és 10 másodperc bemutatása után a rajtórára mutatnak, melyre a induló a megadott időre rajtolhat. A megadott rajtidő eltelte után a résztvevő ideje elindul,melyet rögzítenek. A rajtidő eltelte után a induló saját ideje terhére állhat legkésőbb 20 másodpercig a rajtban, ezt követően a futamból kizárható. A rendező fenntartja annak lehetőségét, hogy a rajtoltatás sűrűségét maga határozza meg. Ami jelen esetben 1 perc. Ha a induló az elötte rajtoló autót a gyorsasági szakaszon utoléri és ezzel az eredményét hátráltatottnak érzi, akkor a következő gyorsasági szakasz rajtjában kérhet plusz 60 másodperccel későbbi rajtidőt.

 

9.3 Hibás vagy korai rajtolás:

Hibás az a rajt, ami a rajtjel megadása elött történik, (az időmérő fotocella sípszóval és HIBA felirattal jelzi).

 • Minden esetben 10mp büntetéssel jár.

Az időmérés ellen óvást nem fogadunk el

 

9.4 Rajtsorrend: A sorszámok emelkedő sorrendben kerülnek kiadásra.

1től-99ig Rally sprint

100tól- felfelé Mini sprint

A rajtoltatási sorrend:

Szombat

 • Mini sprint Előző rendezvény Abszolút eredmény sorrendje

Vasárnap

 • Rally sprint Előző rendezvény Abszolút eredmény sorrendje

 

 

     Kategórián belül az autók rajtoltatási ideje 1 perc

 

9.5 Lassító- terelő kikerülés, rombolás:

 A felépített lassítók-terelők felállított helyükről való elmozdítása/ellökése alkalmanként  10másodperc.

A lassítók-terelők rossz irányból kikerülése vagy rombolása minden esetben 30 másodperc.

 

 

Büntetést von maga után!

A sportbírói jegyzőkönyv ellen óvást nem fogadunk el!

 

9.6  Szuper Rally

Abban az esetben,ha egy résztvevő vagy induló páros az első vagy második gyorsasági szakasz rajtjában bármilyen okból nem jelenik meg az előírt idejében és az engedélyezett késésen belül sem, (kivéve ha bármely egyéb okból kizárásra kerül) a futam további megrendezendő gyorsasági szakaszain elrajtolhat, megismételt technikai ellenőrzés után. Az ellenőrzés kezdeményezése a rendezvény vezetőségénél a résztvevő feladata. Amennyiben a kiesett autó csak szállító jármű igénybe vételével tudja elhagyni a szakaszt,akkor nincs mód a Szuper Rally alkalmazására.

A Szuper Rally-t alkalmazó induló eredményébe kihagyott gyorsasági szakaszon-ként megállapított idő kerül számításba. A megállapított idő a rendezvény igazgató döntése alapján kerül  kiszámításra. Jelen versenyben az adott szakasz saját kategória utolsó helyezett ideje + 2 perc.

Szuper Rally alkalmazására egy sorszámnak egy versenyen lehetősége van.

 

 1. Zászló jelzések

A rendezvény teljes ideje alatt PIROSés SÁRGA  zászló használatára kerül sor. Zászló jelzést kizárólag fehér színű bírói mellényt viselő sportbíró adhat. Szerepe, egy esetleges baleset bekövetkezésekor, a balesetet szenvedett résztvevő párost követő résztvevők figyelmeztetése, és így a további károk, sérülések megelőzése. Amennyiben egy balesetet szenvedett autó rossz helyen áll, a további indulók szabad, versenytempóban történő továbbhaladását akadályozza, veszélyeztetheti, a sportbíró egyértelmű zászlójelzéssel figyelmezteti a további érkező résztvevőket.

SÁRGA ZÁSZLÓ: FOKOZOTT FIGYELEM! AKADÁLY A PÁLYÁN!

PIROS ZÁSZLÓ: AZONNAL ÁLLJ! HÚZÓDJ AZ ÚT SZÉLÉRE!

 

A zászlójelzések figyelmen kívül hagyásának esetén (biztonsági tényező okán) a vétkes résztvevők kizárásig terjedően büntethető. Továbbhaladás csak a jelzést adó sportbíró engedélyével lehetséges!

 

 

11.1. Balesetek esetén alkalmazandó eljárások:

A balesettel érintett jármű vezetője, amennyiben a baleset olyan helyen következik be, ahol nézők helyezkedtek el, vagy helyezkedhettek el, köteles a járművel azonnal megállni és körültekintően meggyőződni arról, hogy a baleset folyamán megsérült-e, vagy veszélybe került-e valaki. Amennyiben igen, köteles részükre segítséget nyújtani.

Amennyiben személyi sérülés történt, a vezetőbírót értesíteni kell, és lehetőséghez képest gondoskodni kell a nyomok megőrzéséről. A induló a versenyt nem folytathatja, a helyszínt csak az intézkedő rendőr engedélyével hagyhatja el.

Ha nem tartja be ezt a szabályt a rendezvény igazgató a felelős indulókra büntetést róhat ki,amely akár a kizárást is jelentheti.

11.2 Baleset és biztonsági követelmények:

 1. Egyértelmű segítség kérés és/vagy „S.O.S.” tábla használata esetén: KÖTELEZŐ megállni és a versenyzőknek a szükséges segítséget megadni. A részvevő kötelessége segítséget nyújtani a sérülteknek és biztosítani, hogy a biztonsági szolgálat riasztása megtörténjen amilyen gyorsan csak lehetséges.
 2. A baleset helyszínére érő első részvevőknek meg kell állniuk és tájékoztatni kell a következő érkező járművet a kizárás terhe mellett minden részletről.
 3. E járműnek el kell mondani az alábbi információkat a következő rádiós ponton, amely lehet a végső állomás is:

                       – Az érintett részvevő sorszáma

                       – Hány induló, vagy néző sérült és hogyan

– Hány induló, vagy néző szorult be, vagy van az autón kívűl veszélyben

– A baleset helye pl: a legközelebbi pályarajzjel, vagy iránypont

                       – Bármely egyéb alapvető információ, pl: tűz, víz,olaj stb.

 

 1. A gyorsasági szakaszon megálló (műszaki hibás) minden részvevő köteles kihelyezni az akadályt jelző piros háromszögét legalább 100 m-rel a megállás helye előtt, azon az oldalon, ahol az álló autó található akkor is, ha az út szabad maradt.
 2. A rendezvény elsősegély telefonszáma: (Adminisztrációs iroda)  +36-70-637-8825
 3. A futamból valamennyi kiálló részvevő köteles átadni a menetlevelét a legközelebbi ellenőrző állomáson, amilyen hamar csak lehetséges.

 

 

 1. Óvás, Fellebbezés:

Az érvényben lévő M&B team szabályzata alapján.

 

Az időmérés ellen óvást nem fogadunk el

A sportbírói jegyzőkönyv ellen óvást nem fogadunk el!

 

13.Díjak (díjazás):

 

Helyszín: Adminisztrativ iroda  melett

Ideje: Az ideiglenes eredménylista után 20 percel

Díjak: A futamon a rendező az alábbi díjakat adja ki:

Rally Sprint :

 • Abszolút             1-3. Helyezett párosok mind két tagjának
 • Kategória (1-6) 1-3. Helyezett párosok mind két tagjának
 • Kupák 1-3. Helyezett párosok mind két tagjának

 

Ha  kategóriákban vagy a kupákban a nevezők száma nem éri el a 4-et, akkor csak az első helyezettek részesülnek Díjazásban.

De attól fügetlenül az éves ponttáblázatban értékelve van.

 

Mini Sprint :

 • Abszolút                         1-3. Helyezett

 MS/Séria

 • Kategória                 1-3. Helyezett

 

 MS

 • Kategoria (1-6)      1-3. Helyezett

 

MS Kupák                                                 1-3. Helyezett

Ha  kategóriákban vagy a kupákban a nevezők száma nem éri el a 4-et, akkor csak az első helyezettek részesülnek díjazásban.

De attól fügetlenül az éves bajnokságban értékelve van.

  A részvételi díjat a következő számlaszámra kell elutalni: 
  12092000-01708825-00100000 
  Számlatulajdonos: Máté-Szabó Hajnalka

  Jelentkezek a rendezvényre: